00:00:00

Väckarklocka Online

KukuEpta.com är en enkel och gratis online väckarklocka. Med det sover du inte längre genom arbete, skola eller en viktig händelse.

Så här ställer du in väckarklocka online

Klicka på "Sätt Alarm". Ange tid (timmar och minuter) när larmet ska gå. Välj en melodi. Vid behov aktivera funktionen "Upprepa". Namn på din Internet-väckarklocka, till exempel "Work". Med knappen "Test" kan du testa volymen och driften av väckarklockan. Klicka på "Start" - online-väckarklockan är aktiverad!

Stäng inte webbläsaren och stäng inte av datorn.