00:00:00

Online budík

KukuEpta.com je jednoduchý a bezplatný online budík. S ním už nebudete spát přes práci, školu nebo důležitou událost.

Jak nastavit budík online

Klikněte na tlačítko "Nastavit budík". Zadejte čas (hodiny a minuty), kdy má alarm zhasnout. Vyberte melodii. V případě potřeby aktivujte funkci "Opakovat". Pojmenujte svůj budík na internetu, například "Pracovat". Pomocí tlačítka "Test" můžete otestovat hlasitost a funkci budíku. Klikněte na "Start" - aktivuje se online budík!

Prohlížeč nezavírejte a nevypínejte počítač.