00:00:00

Vekkerklokke online

KukuEpta.com er en enkel og gratis online vekkerklokke. Med det sover du ikke lenger gjennom arbeid, skole eller en viktig hendelse.

Hvordan sette vekkerklokke på nettet

Klikk på "Still inn alarm". Angi klokkeslettet (timer og minutter) når alarmen skal gå. Velg en melodi. Aktiver om nødvendig funksjonen "Gjenta". Navn ditt Internett-vekkerklokke, for eksempel "Arbeid". Ved hjelp av "Teste" -knappen kan du teste volumet og driften av alarmen. Klikk på "Start" - den elektroniske vekkerklokken er aktivert! Ikke lukk nettleseren og slå ikke av datamaskinen.